Aksjer i PlayHippo AB

ее30

PlayHippo AB er et spillkonsern som jobber med å investere i og utvikle produkter for kasinoer på nett. De har i dag to plattformleverandører; IGT og EveryMatrix. IGT er en av verdens største leverandører av kasinoprodukter, og de kontrollerer hele 63 % av verdens lotterispill på nett. Derfor er de en viktig samarbeidspartner. Konsernet eier sidene PlayHippo.com, HappyBingo.com og LyckoBingo.com. I følge en delårsrapport har spillomsetningen til PlayHippo AB økt med 112 % og antall aktive spillere økt med hele 205 %. Selskapet har gjennom sin vekst og oppføring i 2012 hatt muligheten til å vokse seg større gjennom oppkjøp av varemerker og kasinonettsteder, noe som har gjort at PlayHippo AB i dag har en av Sveriges største spilldatabaser. Styret har satt som mål å vokse ytterligere via oppkjøp av enda flere databaser, og å investere i mer teknologi.

Satsinger

De har, som tidligere nevnt, uttalt at de har som mål å vokse enda mer ved hjelp av oppkjøp og investeringer i lotteri- og kasinonettsider, samt databaser. De har også satset på å investere i teknologiselskaper som kan utvikle produkter beregnet på markedet for online spill. I starten av januar i år fikk selskapet et aksjonærtilskudd av styremedlemmene Christian Bönnelyche og Henrik Granlund på hele to millioner svenske kroner. Kapitalen vil bli brukt til forskjellige aktiviteter innen markedsføring, og på å sikre selskapets vekst i 2016. I og med at dette konsernet har blitt såpass stort, kan de bruke stordriftsfordeler på en helt annen måte enn mindre aktører kan – hvilket igjen gjør at de kan ha en aktiv rolle i veksten til spillmarkedet. Under det andre halvåret av 2015 økte spillomsetningen med hele 281 %, og innskuddene økte med 267 % sammenlignet med samme periode året før. Dette er gode utsikter selv om disse tallene er et år gamle – det viser at selskapet har en evne til å vokse mye på kort tid. Per 30. juni 2015 hadde selskapet fem aksjonærer med aksjer som tilsvarer 4-7 % av kapitalandelen i selskapet. PlayHippos egenandel var i 2015 på hele 93 % mot 44 % året før.

Utsikter

Mange gevinster og premier kommer naturligvis til å påvirke omsetningen i nær framtid, men da dette kun er periodeavhengig, vil det på sikt gi høyere lønnsomhet. Dersom kundene vinner mye, vil de også spille mer, og dermed blir omsetningen igjen høyere. PlayHippo ABs styre ser positivt på både salget, innskuddene og kundeveksten som har utviklet seg i løpet av kvartalet. Spillebedrifter holder seg som regel relativt stabile, og det samme gjelder PlayHippo AB, da de ikke blir påvirket særlig av økonomiske svingninger. Styret mener at utsiktene for året 2016 er gode, og at fundamentet er sterkt og stødig. De ønsker også å utvide bedriften ved å investere i minst ett nytt varemerke i løpet av året, samt å kjøpe opp flere databaser.